Privacyverklaring

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een opgelegde wettelijke plicht. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ik waarborg uw privacy. Dit betekend onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ik ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren. Dit gebeurt alleen op uw verzoek en met uw expliciete toestemming.

Voor gebruik tijdens intercollegiale contacten. De gegevens zijn dan geheel geanonimiseerd.

Een klein deel van uw gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelingsovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd wordt, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Reacties zijn gesloten.