VERGEVINGSMEDITATIE

Ga voor de oefening vergevingsmeditatie gemakkelijk zitten. Sta je ogen toe om te sluiten en haal natuurlijk en ontspannen adem. Laat je lichaam en geest zich ontspannen. Sta jezelf toe, terwijl je zacht in je hartstreek ademt, om alle barrières te voelen die je hebt opgeworpen, en de emoties te voelen die je mee hebt gedragen, omdat je niet hebt vergeven – jezelf niet hebt vergeven, anderen niet hebt vergeven. Laat jezelf de pijn van het gesloten houden van je hart voelen. Begin daarna, zacht ademend, vergeving te vragen en te schenken, waarbij je de volgende woorden hardop zegt, en de beelden en gevoelens die daarbij opkomen sterker laat worden terwijl je ze herhaalt.

Anderen vergeving vragen
Zeg hardop: ER ZIJN TAL VAN MANIEREN WAAROP IK ANDEREN, BEWUST OF ONBEWUST, PIJN EN KWAAD HEBT GEDAAN, HEB VERRADEN OF IN DE STEEK HEB GELATEN, LEED HEB AANGEDAAN, VANUIT MIJN EIGEN PIJN, ANGST, BOOSHEID EN VERWARRING. Sta jezelf toe je te herinneren en te visualiseren hoe je anderen hebt gekwetst. Zie en voel de pijn die je hun vanuit je eigen angst en verwarring hebt aangedaan. Voel je eigen leed en spijt. Word je gewaar dat je deze last eindelijk kunt loslaten en om vergeving kunt vragen. Stel je elke herinnering voor die je hart nog bezwaart. Zeg dan tegen iedere persoon die je in gedachte hebt: IK VRAAG JE OM VERGEVING. IK VRAAG JE OM VERGEVING.

Jezelf vergeving schenken.
Zeg hardop: ER ZIJN TAL VAN MANIEREN WAAROP IK MEZELF PIJN EN KWAAD HEB GEDAAN. IK HEB MEZELF VELE MALEN IN GEDACHTE, WOORD EN DAAD, BEWUST EN ONBEWUST, VERRADEN EN IN DE STEEK GELATEN. Voel je eigen kostbare lichaam en leven. Sta jezelf toe te zien op welke manieren je jezelf pijn of kwaad hebt gedaan. Stel je ze voor, herinner je ze. Voel het leed dat je ervan hebt overgehouden en word gewaar dat je die last kunt afwerpen. Schenk jezelf vergeving voor elk van die manieren, een voor een. Zeg tegen jezelf: VOOR DE MANIEREN WAAROP IK MEZELF DOOR HANDELEN OF NIET-HANDELEN, UIT ANGST,GEKWETSTHEID EN VERWARRING, PIJN HEBT GEDAAN, SCHENK IK MEZELF NU VOLLEDIG EN HARTGRONDIG VERGEVING. IK VERGEEF MEZELF, IK VERGEEF MEZELF.

Vergeving schenken aan degenen die je pijn of kwaad hebben gedaan.
Zeg hardop: ER ZIJN TAL VAN MANIEREN WAAROP ANDEREN MIJ, BEWUST OF ONBEWUST, KWAAD HEBBEN GEDAAN, HEBBEN MISHANDELD OF IN DE STEEK HEBBEN GELATEN, IN GEDACHTE, WOORD OF DAAD. Sta jezelf toe je deze vele manieren voor te stellen en te herinneren. Voel het leed dat je aan dit verleden hebt overgehouden en word gewaar dat je deze last van pijn kunt loslaten door vergeving te schenken zodra je hart bereid is. Zeg nu tegen jezelf: IK HERINNER ME NU DE VELE MANIEREN WAAROP ANDEREN MIJ, UIT ANGST, PIJN OF VERWARRING EN BOOSHEID, PIJN OF KWAAD HEBBEN GEDAAN, ME HEBBEN GEKRENKT. IK HEB DEZE PIJN TE LANG IN MIJN HART MEEGEDRAGEN. IN DE MATE WAARIN IK BEREID BEN SCHENK IK JULLIE VERGEVING. DEGENEN DIE ME KWAAD HEBBEN GEDAAN SCHENK IK MIJN VERGEVING, IK VERGEEF JULLIE.

Sta jezelf toe deze drie instructies voor vergeving zacht te herhalen tot je bevrijding voelt in je hart. In sommige gevallen van intense pijn voel je misschien geen bevrijding, maar voel je alleen de last en de smart of boosheid die je hebt vastgehouden. Beroer die zacht. Wees vergevingsgezind voor jezelf, voor het feit dat je niet bereid bent los te laten en verder te gaan. Vergeving kan niet worden geforceerd; ze mag niet kunstmatig zijn. Zet de beoefening voort en laat de woorden en beelden langzaam op hun eigen manier werken. Mettertijd kun je van de vergevingsmeditatie een vast onderdeel van je leven maken, waarbij je het verleden loslaat en je hart met liefdevolle vriendelijkheid openstelt voor elk nieuw moment. Bron: “Het wijze hart” van Jack Kornfield.vergevingsmeditatie

 

 

Reacties zijn gesloten.