Wordt een consult vergoed?

Als Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut werk ik met de 5 natuurgerichte principes en ben ik aangesloten bij de Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC). Voor jou belangrijk omdat je daarmee vooraf de zekerheid hebt dat ik voldoe aan de gestelde eisen met betrekking tot kwaliteit en praktijkvoering. Ook is het hierdoor mogelijk om de consulten te declareren bij je ziektekostenverzekeraar indien je de juiste aanvullende verzekering hebt.

Zorgverzekeringen die mijn consulten (deels) vergoeden uit het aanvullende pakket alternatieve zorg : Aevitae, AON, Avero Achmea, CZ, De Friesland, Ditzo, FBTO, Holland Zorg, Menzis (ik sta op de therapeutenlijst die voldoen aan de Plato eindtermen en voor vergoeding in aanmerking komen), Nationale Nederlanden, OHRA, ONVZ, PMA, PNO, Salland, Vvaa, Ziezo, Zilveren Kruis, Zorg Direct.

Informeer voor de zekerheid zelf bij je zorgverzekeraar, vermeld dan mijn AGB zorgverlenerscode: 90034999 en dat ik ben aangesloten bij de Beroepsvereniging BATC.

Deze vergoedingen staan doorgaans los van uw eigen risico, je krijgt dus vergoed vanaf het eerste consult! 

Tarieven

Consultprijs : € 60.
Tarief voor een langer consult tot anderhalf uur : € 75.

De betaling geschied direct na het consult. In de praktijk is geen pinapparaat aanwezig.

Je ontvangt een officiële nota, die u kunt declareren bij je zorgverzekeraar. Een doorverwijzing van uw huisarts is hiervoor niet nodig.

Maak een afspraak.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.