Wordt een consult vergoed?

Als Natuurgeneeskundig Therapeut werk ik met de 5 natuurgerichte principes en ben ik aangesloten bij de Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC). Voor u belangrijk omdat u daarmee vooraf de zekerheid hebt dat ik voldoe aan de gestelde eisen met betrekking tot kwaliteit en praktijkvoering. Ook is het hierdoor mogelijk om de consulten te declareren bij uw verzekeraar indien u de juiste aanvullende verzekering hebt.

Zorgverzekeringen die mijn consulten (deels) vergoeden uit het aanvullende pakket alternatieve zorg : Zilveren Kruis, Aon, de Friesland, FBTO, CZ, CZ direct, Nationale Nederlanden, OHRA, Salland en ZorgDirect, Aevitae, Anderzorg extra, Menzis, ONVZ, PNOzorg, VvAA en jaaa.

Raadpleeg voor de zekerheid uw zorgverzekeraar per mail of mijn consulten als BATC therapeut in aanmerking komen voor vergoeding. Vermeld mijn AGB zorgverlenerscode: 90034999 en dat ik ben aangesloten bij de Beroepsvereniging BATC  Ik sta tevens op therapeutenlijst  van therapeuten die voldoen  aan de Plato eindtermen.

Deze vergoedingen staan doorgaans los van uw eigen risico, je krijgt dus vergoed vanaf het eerste consult! 

Tarieven

Kinesiologieconsult consult : € 75
NAET allergie consult: € 60
Massage uur consult: € 60, anderhalf uur € 75
Stoelmassage consult vanaf 40 minuten: € 40, uur consult € 60, anderhalf uur € 75
Dorn methode uur consult € 60, anderhalf uur € 75
Counseling consult: € 60, anderhalf uur € 75

De betaling geschied direct na het consult. In de praktijk is geen pinapparaat aanwezig.

Je ontvangt een officiële nota, die u kunt declareren bij je zorgverzekeraar. Een doorverwijzing van uw huisarts is hiervoor niet nodig.

Maak een afspraak.

Reacties zijn gesloten.